Essay

Het essay Luisteren door de ruis schreef ik voor De Gids en kan als een epiloog bij mijn roman worden gelezen. Het gaat gepaard met een Grote Vragen-interview.