Privacyverklaring

Website

Het adres van deze website is: http://gregorverwijmeren.nl.

Gegevensdeling

Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met de auteur via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. De auteur bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld een nieuwsbrief).

Publicatie

De auteur gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceert deze niet.

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op deze site staan wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een verwijzing naar Instagram.  Op de websites van deze bedrijven is meer informatie te vinden over hun privacy- en cookiebeleid.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op deze site, kunt u aangeven of uw naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden.

Datarechten

Als u een reactie hebt achtergelaten op deze site, kunt u verzoeken om uw data in te zien. U kunt ook verzoeken om uw reactie en persoonlijke gegevens te verwijderen, uitgezonderd de gegevens die verplicht moeten worden bewaard in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Anti-spam

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Wijziging van deze privacyverklaring

De auteur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2018.